Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Steinar Moe
Organist: Jonny Kristian Pettersen
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Sammen som kirke i hele verden-SMM
Nattverd