Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.13.00

Til:2.8.2020 - kl.14.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Günter Theiss
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Nattverd
Dåp