Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Ivar Smedsrød
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Sammen som kirke i hele verden-SMM
Nattverd