Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Ivar Smedsrød
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Sammen som kirke i hele verden-SMM
Nattverd