Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Daniel Brändle
Organist: Robert Bårdsen
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Acta - barn og unge i Normisjon
Nattverd
Dåp