Gudstjeneste med nattverd Rafsbotn kapell

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.30

Sted:Rafsbotn kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Torkild E. Hausken
Organist: Robert Bårdsen
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: KUN, Tromsø
Nattverd