Begravelse

Ved et dødsfall må de etterlatte ta mange avgjørelser av praktisk, økonomisk og juridisk karakter. Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå tidlig, som i samarbeid med kirkekontoret, vil bistå profesjonelt med praktiske oppgaver og sette en ønsket ramme rundt gravferden. De fleste begravelser i Askim holdes i kapellet, men ved enkelte tilfeller kan også kirken benyttes.

Undersider her vil både peke på og gi svar på en del praktiske utfordringer man må forholde seg til, samt avgjørelser man må ta i forbindelse med en gravferd.