Barn

I Askim menighet har vi mange forskjellige aktiviteter og tilbud til barna, dette kaller vi trosoppplæring. Noen aktiviteter skjer hver uke, og noe skjer en gang i året. Invitasjoner til aktivitetene sendes ut til barn som er døpt og til de som har en eller to foreldre som er medlem av Den norske kirke. Har du venner som ikke får invitasjoner så be de om å ta kontakt, for her er alle velkommen, selv om man ikke står som medlem av kirken. På denne siden kan du lese mer om alt som skjer for de ulike aldersgruppene.