Kirkegården

Askim kirkegård ligger ved Askim kirke, bak kapellet i Askim samt på andre siden av veien. Det er i dag nærmere 6500 graver.

Vi har flere kistefelt og urnefelt samt et muslimsk gravfelt. I tillegg har vi et sted for refleksjon og tanke på de som har gått bort – en slags minnelund men uten at man kan sette ned urner eller kister der. Askim kirkegård er et sted hvor mange besøker av ulike grunner. Noen har sine kjære begravet her.

Noen bruker stedet til refleksjon og stillhet. Andre synes det er fint å gå tur her. Andre igjen synes det er interessant å se på gravsteinene. Uansett hvilke grunner man har til å besøke kirkegården skal det gjøres med respekt og verdighet. Her må en ta hensyn til de som sørger over sine døde samtidig som man kan bruke det som et turområde.