Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Midt i all festivitas står to som lover å elske hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir de to hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig.

Fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken, den andre halvparten gifter seg borgerlig. Mer informasjon til dere som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under. Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. For å bestille vigsel, ta kontakt med vårt servicetorg Kirketorget på tlf 55 59 32 10, eller epost.