Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Eidsvåg menighet - Administrasjonsleder 100%

STILLING MED SAKSNR 19/57

Det er ledig 100 % fast stilling som administrasjonsleder i Eidsvåg menighet

Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som administrasjonsleder, med arbeidssted for tiden i Eidsvåg menighet.

Eidsvåg menighet ligger nord for Bergen sentrum. Kirken er plassert i flotte omgivelser, like ved fjorden og i umiddelbar nærhet til byfjellene. Administrasjonsleder i Eidsvåg menighet må være en tydelig leder, med stor grad av engasjement og evne til å motivere sine ansatte. Vår leder må kunne arbeide selvstendig, være ryddig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.  Stillingen er sammensatt av 70 % som administrasjonsleder og 30 % som frivillighetskoordinator.

Eidsvåg kirke er en funksjonell arbeidskirke, med aktiviteter store deler av uken. Menigheten har stort fokus på trosopplæringsarbeid for barn i alderen 0-18 år. For øvrig kan det vises til ulike tilbud for ulike aldersgrupper.  Menigheten ønsker økt fokus på frivilligheten i årene som kommer.

Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet. Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.

For øvrig består staben i Eidsvåg menighet av kapellan, kirketjener, kantor og menighetspedagog.

 

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder i Åsane prosti, som nærmeste overordnet.


Hovedoppgaver:

-        Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab.

-        Ansvarlig for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging.

-        Er fast med i menighetens arbeidsutvalg og er rådets administrative representant.

-        Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale.

-        Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer.

-        Som frivillighetskoordinator er oppgavene knyttet i hovedsak til administrasjonen og oppfølging av frivillige medarbeidere.

-        Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi eller administrasjon
- Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes

- Erfaring med ledelse og personalansvar
- God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god
  måte
- Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet
- God økonomiforståelse

- Gode samarbeidsevner, med evnen til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode
- Kjennskap til offentlig saksbehandling
- God kjennskap til ulike dataverktøy

- Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet

Det vil bli tillagt stor vekt på personlig egnethet.Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•            Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
•            Bedriftshelsetjeneste
•            Ulykkes- og gruppelivsforsikring

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.06.2019

Særskilte krav:

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf    
Stilling med saksnummer: 19/57
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt områdeleder Ann Carina Raknes tlf. 90 77 25 74,

e-post: ar277@kirken.no eller sjef for menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark,

tlf. 99 64 23 17, e-post: tn527@kirken.no

 

 

SØKNADSFRIST: 24.02.2019