Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Fana sokn - kantor

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor i Fana sokn

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 100 % fast stilling som kantor i Fana sokn.
Fana er ett sokn, med to kirker: Fana kirke og Ytrebygda kirke. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til Fana kirke.

Fana kirke er en steinkirke fra ca. 1153. Kirken har høymesse hver søndag og blir brukt mye til begravelser, vielser og dåp. Det bor ca. 15.000 medlemmer i soknet, av disse bor ca. 8.000 i Fana og 7.000 bor i Ytrebygda.
Hovedorgelet i Fana kirke har 33 stemmer (3/Ped) og ble levert i 1969 av J.H. Jørgensens orgelfabrikk, Oslo, med gjenbruk av noe pipemateriell fra kirkens Walker/Heggen/Ivers-orgel fra 1928. I 2008 fikk kirken et kororgel fra Leeflang/Steendam med 8 stemmer (2/Ped) og et meget godt Yamaha-flygel ble anskaffet i 2009. Fana kapell har et orgel på 6 stemmer (1/ped).


Fana sokn har en stor stab av heltids- og deltidstilsatte som består av; sokneprest, kapellan, administrasjonsleder, sekretær, frivillighetskoordinator, to kantorer, undervisningsleder, trosopplæringsmedarbeidere, derav en barne- og ungdomsmusiker, to kirketjenere, barne- og ungdomsarbeider i Fana KFUK-KFUM og styrer i Åpen barnehage. Vi er heldige som har to kantorer som samarbeider med menighetsrådet, frivillige medarbeidere, barne- og ungdomsmusikeren og øvrig stab. To kantorer i samme stab gir gode muligheter til faglig samarbeid og utvikling. Administrasjonsleder i Fana sokn er den nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:

- Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sammen med andre tjenestegjørende og medvirkende
- Kantorene samarbeider om å lede den kirkemusikalske virksomheten
- Dirigent for Fana kyrkjekor
- Samarbeide om soknets øvrige musikalske arbeid
- Planlegge og medvirke ved møter, samlinger m.m.
- Arrangere og bidra til konsertvirksomhet i Fana sokn
- Fast medlem av kultur- og kirkeutvalget i soknet
- Være en aktiv og kreativ deltaker i menighetsbyggende arbeid
- Bidra til et tverrfaglig samarbeid for å oppnå menighetsrådet sin målsettinger
- Noe spilling i Ytrebygda kirke må påregnes

 

Kvalifikasjoner:
- Søkere med formelle kvalifikasjoner iht. tjenesteordning for kantorer vil bli foretrukket
- Kreativ, allsidig og engasjert kirkemusiker
- Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging
- Evne til å arbeide ryddig og strukturert
- Evne til å samarbeide med barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
- Fortrolig med ulike musikalske uttrykksformer
- Evne til å motivere og inkludere
- God på samarbeid og til å arbeide selvstendig
- Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Fellesrådet tilbyr:
-  Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen arbeidssituasjon
-  Bedriftshelsetjeneste
-  Gode pensjonsordninger og ulykke- og gruppelivsforsikring

Særskilte krav:

- Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
- Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr. tjenesteordningen § 5
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29
- Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill og direksjon

 
Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Saksnummer 19/ 83

Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å ta med norsk oversettelse til intervju.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Tiltredelse: 15.08.2019 eller etter avtale

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:
Karin Skolseg, administrasjonsleder i Fana sokn, ks335@kirken.no mob. 974 23 167 eller til Ann Carina Raknes, områdeleder i Fana prosti, ar277@kirken.no mob.408 09 230.

 

SØKNADSFRIST: 17.03.2019