Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Laksevåg menighet - administrasjonsleder

Det er ledig 60 % fast stilling som i administrasjonsleder Laksevåg menighet.

STILLING MED SAKSNR  19/79

 

Bergen kirkelige fellesråd har 60 % ledig stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet, Bergen.

Laksevåg menighet hører til Bergen domprosti. Laksevåg kirke er en vakker trekirke fra 1875.
Den ligger idyllisk til nær sjøen ved Laksevågparken på Damsgård.  I et påbygg til kirken er det menighetssal, kirkestue og kontorer for prest(er), kantor, kirketjener, administrasjonsleder og frivillighetskoordinator.

Flere av de ansatte i Laksevåg og Nygård menigheter er ansatt begge steder. Det er felles stabsmøter annenhver uke, og stabsmøte for den enkelte menighet den andre uken.
Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet. Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder i Bergen domprosti som nærmeste overordnet.

Hovedoppgaver:

 • Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab
 • Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging
 • Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
 • Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale
 • Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer

 Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi eller administrasjon
 • Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes
 • Erfaring med ledelse og personalansvar
 • God økonomiforståelse
 • God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
 • Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling
 • Gode samarbeidsevner, med evnen til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode
 • God kjennskap til ulike dataverktøy
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet

Personlig egnethet vil bli lagt vekt på.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

¨     Variert arbeid i positivt miljø

¨     Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse

¨     Ulykkes- og gruppelivsforsikring

¨     Bedriftshelsetjeneste

¨     Tiltredelse: 01.05.2019, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Sak nr. 19/79

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf.99604561, e-post: bb957@kirken.no, eller sjef menighetsavdelingen Tove Margrethe Normark, tlf. 996043217, epost: tn527@kirken.no.

SØKNADSFRIST: 17.03.2019