Kateket/menighetspedagog i Åsane (100%)

Ønsker du å jobbe med undervisning for barn og unge? BKF har ledig stilling som kateket/ menighetspedagog, for tiden i Åsane menighet. Søknadsfrist 9. mai 2021.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig stilling som kateket/ menighetspedagog, for tiden i Åsane menighet. Visjonen til Åsane menighet er «Mer himmel på jord».

Åsane menighet er en del av Åsane bydel nord i Bergen. Menigheten har ca. 17.000 medlemmer og er en av Den norske kirkes største menigheter.
Menigheten har to kirker. Åsane kirke har inntil 600 sitteplasser og rommer tjenlige lokaler for et stort og mangfoldig menighetsarbeid. Åsane kirke ligger spesielt godt tilgjengelig midt i et bydelssentrum i stadig utvikling. Her har de ansatte sine kontorer. Åsane gamle kirke ligger en god kilometer unna, ved Åsane kirkegård. På Haukås, lenger nord i soknet, har det vokst fram et nytt menighetsbyggende arbeid under navnet Haukås nærkirke. Bergen kommune har nå satt av penger til bygging av kirke på Haukås, og denne ventes realisert innen få år.

Ansatte og frivillige i Åsane menighet driver et omfattende menighetsarbeid. Menigheten driver også Stjernen åpen barnehage. Summen av alle besøkende i seremonier og deltakende i menighetslivet på en vanlig uke er mellom 1000 - 1500 personer. Statistikk for 2019 viser at vi har hatt 141 dåp og at det var 171 konfirmanter. Det er ni grunnskoler i menigheten, hvor tre har eget ungdomsskoletrinn. Det er ca. 20 barnehager som ligger innenfor soknets grenser. 

Åsane menighet har et omfattende kirkelig undervisningsarbeid for barn og unge, hvor det på de fleste trinn inviteres til årlige samlinger. Babysang drives av Stjernen åpen barnehage med 2 samlinger på ukesbasis. Breddetiltak for ungdomstrinnet er under kontinuerlig utvikling. Vi holder blant annet på å utvikle en Storsamling for unge over konfirmasjonsalderen, et arbeid som må videreutvikles. I tillegg jobber vi med å utvikle et konsept for et familie-arbeid, som kan samkjøres med trosopplæringstiltak for de yngste barna (opp til skolealderen). Overordnet ansvar for den kirkelige undervisningen i menigheten, er det for tiden den andre menighetspedagogen som har.

Staben i Åsane menighet består av over 20 ansatte, noen i deltidsstillinger. Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder som nærmeste overordnet.
Se menighetens folder som gir en samlet oversikt over alle eksisterende tiltak.


Nettsiden om trosopplæring i Åsane menighet

 

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og lede undervisningstiltak rettet mot barn og unge under konfirmasjonsalder, forankret i menighetens trosopplæringsplan, i tett samarbeid med stab og frivillige
 • Være en aktiv pådriver av undervisningsarbeidet i menigheten, i samarbeid med vår andre menighetspedagog og kapellan
 • Revidere trosopplæringsplanen i samarbeid med trosopplæringsutvalget og ansatte
 • Legge til rette for samarbeid og bidra inn mot breddetiltak ifr. trosopplæringsplanen, og eksisterende barne- og ungdomsarbeid i aldersgruppen 0-18 år
 • Samarbeide med og rekruttere frivillige til undervisningsarbeidet
 • Leder for «Team-Tro» og delta i trosopplæringsutvalg
 • Hovedansvar for å lage og følge opp budsjett på sitt arbeidsfelt 
 • Jobbe videre med planarbeid og gjennomføring av familiearbeid basert på menighetens  trosopplæringsplan
 • Delta i planlegging, gjennomføringen og legge til rette for at barna finner sin plass i gudstjenesten
 • Bidra inn i skole-kirkesamarbeidet
 • Tilrettelegging for barn med særskilte behov
 • Gjennomføre nødvendig rapporteringsarbeid og statistikkarbeid
 • Kommunikasjon med foreldre
 • Bruke aktivt hjemmeside og sosiale medier i kommunikasjonen med menigheten 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning etter tjenesteordning for kateketer; eller utdanning på høgskolenivå, med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Er kontaktskapende og evne til å motivere
 • Er glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i menighet
 • Må beherske IT-verktøy, som publisering på hjemmeside og erfaring med bruk av SoMe
 • Gode administrative egenskaper
 • Beherske flytende norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Politiregisterloven § 39
 • Søker må være medlem av Den norske kirke

 

Kvelds- og helgearbeid må påregnes


På grunn av at Den norske kirke står foran en stor omstillingsprosess i årene fremover, vil man må kunne påregne at det kan bli endringer i stillingen på sikt.

 

Søknadsfrist 9. mai 2021 - SØK HER
Tiltredelse 15.august 2021

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til områdeleder, Ann Carina Raknes tlf. 408 09 230, e-post: ar277@kirken.no eller til administrasjonsleder i Åsane menighet, Kjerstin S. Wiken tlf. 996 42 310, e-post: kw952@kirken.no

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"