Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Loddefjord menighet - Menighetspedagog/kateket 75%

STILLING MED SAKSNR 19/58

Det er ledig 75 % fast stilling som menighetspedagog/kateket i Loddefjord menighet

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 75% fast stilling som menighetspedagog/kateket i trosopplæringsarbeidet med tjenestested i Loddefjord menighet, Bergen Domprosti fra 01.08.2019.

  
Loddefjord menighet ligger 10 km vest for Bergen Sentrum. Loddefjord er en typisk drabantby med høy- og lavblokkbebyggelse og tett eneboligbebyggelse. Folketallet ligger i overkant av 13 000 hvorav 9500 er medlemmer i DnK. Området preges av i stor grad ung befolkning.


Her finnes barnehager og barne- og ungdomsskoler som menighet og stab har godt samarbeid med. Vestkanten kjøpesenter med Vannkanten og Iskanten er en viktig puls i lokalområdet. I soknet ligger også Haakonsvern Orlogsstasjon med egen kirke og prester. Loddefjord menighet samarbeider med dem om gudstjenester og konfirmanter.


Loddefjord kirke sto ferdig bygget i 1926. Menighetshuset like ved kirken har aktivitetsrom og kontorer for de ansatte.


Staben består av: Sokneprest, kapellan, kateket, organist, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og ungdomsdiakon.


Bjørgvin bispedømme har vedtatt følgende visjon for sitt arbeid: «Saman vil vi ære Den treeinige Gud – ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd


Menigheten har lenge satt fokus på barne- og ungdomsarbeidet. Ungdomsarbeidet består av forskjellige grupper med faste samlingstider. En del konfirmanter finner sin naturlige plass i disse gruppene. Menigheten har et godt opparbeidet konfirmanttilbud med mange medarbeidere, både unge og voksne. Konfirmantarbeidet er lagt opp etter tre linjer: Idrettskonfirmanter, klubbkonfirmanter og leirkonfirmanter.


Trosopplæringsarbeidet er i en oppstartfase og en har ikke fått bygget ut tilbud til alle årsklasser ennå mellom 0 og 18 år.


Siden det er tilsatt kateket i menigheten medfører dette at undervisningsarbeidet fordeles mellom kateket og menighetspedagog/kateket i trosopplæringsarbeidet ut fra egnethet og interesse.


Menighetspedagog/kateket innen trosopplæringsarbeidet vil bli tilsatt av Bergen kirkelige fellesråd med administrasjonsleder som nærmeste overordnet.

Arbeidsoppgaver:
•            Trosopplæringsplan 0-18 år
•            Forberede og sette i gang tiltak sammen med stab, trosopplæringsutvalg og frivillige
•            Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
•            Arrangementer foregår hovedsakelig på kvelder og i helger

Kvalifikasjoner:
•            Utdanning på høyskolenivå, med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
•            Ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og strukturert
•            Er kontaktskapende og evne til å motivere
•            Er glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
•            Realkompetanse og personlig egnethet kan erstatte manglende utdanning
•            Det er en fordel med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i menighet
•            Må beherske IT verktøy
•            Gode administrative egenskaper
•            Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•            Variert arbeid i positivt miljø
•            Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
•            Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•            Bedriftshelsetjeneste
•            Tiltredelse: 01.06.2018 eller etter avtale


Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 19/58

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til personalsjef Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71/ mob.996 04 561, bb957@kirken.no eller til administrasjonsleder Elias Solsvik, tlf. 55 30 81 61 eller e-post: es695@kirken.no.

SØKNADSFRIST: 24.02.2019