Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Salhus menighet - Administrasjonsleder 100%

STILLING MED SAKSNR 19/65

Det er ledig 100 % fast stilling som administrasjonsleder i Salhus menighet

Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som administrasjonsleder, med arbeidssted for tiden i Salhus menighet.

Salhus menighet vil bygge et fellesskap med mye hjertevarme i omsorg og kjærlighet. Vi vil være en raus menighet slik Jesus er raus i sin invitasjon til oss alle: «Bli i min kjærlighet», (Joh. 15:9), som også er Salhus menighet sin visjon for arbeidet.

Salhus menighet ligger lengst nord i Åsane bydel i Bergen og grenser til Åsane og Eidsvåg menigheter.  Administrasjonsleder i Salhus menighet må være en tydelig leder, med stor grad av engasjement og evne til å motivere sine ansatte. Vår leder må kunne arbeide selvstendig, være ryddig, strukturert og ha gode samarbeidsevner. Stillingen er sammensatt av 65 % administrasjonsleder og 35 % som frivillighetskoordinator.

Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet.

Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.

For øvrig består staben i Salhus menighet av menighetspedagog, kantor, kirketjener, kapellan og mediamedarbeider.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder for Åsane prosti, som nærmeste overordnet.


Hovedoppgaver:

-        Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt
administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab

-        Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging

-        Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant

-        Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale

-        Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer

-        Som frivillighetskoordinator er oppgavene knyttet i hovedsak til administrasjon og oppfølging av frivillige medarbeidere

-        Utleieansvarlig

-        Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
- Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi    eller administrasjon
- Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes
- Erfaring med ledelse og personalansvar

- God økonomiforståelse
- God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
- Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet
- Kjennskap til offentlig saksbehandling
- Gode samarbeidsevner, med evnen til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode
- God kjennskap til ulike dataverktøy

- Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav:
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf 
Stilling med saksnummer: 19/65
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

-        Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse

-        Ulykkes- og gruppelivsforsikring

-        Bedriftshelsetjeneste

-        Tiltredelse: 01.06.2019, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf  Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

 

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt områdeleder Ann Carina Raknes, tlf. 408 09 230,

e-post: ar277@kirken.no eller sjef for menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317, e-post: tn527@kirken.no.

 

SØKNADSFRIST: 24.02.2019