Gudstjeneste Åsane

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Åsane kirke

Arrangør:

Prest: Jon Zimmermann

Organist: 

Nattverd

Markering av NLA sitt 50-årsjubileum.