Velkommen som konfirmant!

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Gjennom året er du med på ulike aktiviteter, temasamlinger og helgetur på fjellet. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Vi gleder oss til å ta imot nye konfirmanter fra høsten av. Hvert år har vi nærmere 200 ungdommer som følger vårt konfirmantopplegg.

Kom og bli med du også!

I begynnelsen av mai ble info om Åsane menighets konfirmanttilbud (inkl oversikt over interessegrupper) sendt ut med posten til alle 14-åringer som er døpt, eller har minst en forelder som er døpt. 31. mai ble det avholdt infomøte for konfirmanter og foreldre om vårt konfirmantopplegg.

Ønsker du å melde deg på konfirmantåret? Eller har spørsmål om konfirmantåret? Ta kontakt med konfirmantansvarlig Ole Arthur Hanstveit.