Bibeltime

Praktisk informasjon

Fra:27.4.2021 - kl.19.30

Til:27.4.2021 - kl.21.30

Sted:Småsal - Birkeland menighetshus

Arrangør:

Velkommen til bibeltime på menighetshuset i Øvsttunveien 29. Foredrag, samtale og enkel bevertning.