Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Birkeland kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd. Diakonikonfirmanter deltar. Søndagsskole.
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offer: Menighetens diakonale arbeid
Ved: William S Grosås