Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Birkeland kirke

Arrangør:

Skjærtorsdag. Gudstjeneste med nattverd.
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offer: Menighetens arbeid.