Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Birkeland kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd.
Søndagsskole.
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offer: Kirkens Bymisjon Bergen
Ved: Kjersti G Norheim