Misjon Estland

Birkeland menighet har valgt å støtte et land som ikke ligger så langt unna, nemlig Estland. Et land som ligger nær oss, men med en svært ulike historie.

Estland regnes etter sovjettiden for å være et av verdens mest sekulariserte land. Folkekirken, Den estisk evangelisk-lutherske kirke (EELK), levde i mange år under forfølgelser og sterkt press fra sovjetmakten. Den er ikke lenger en stor og sterk folkekirke, slik den var i landets første frihetsperiode, men desto mer fantastisk er det at det nå drives to menighetsplanteprosjekt i landet.

Menighetsplanteprosjektet i Mustamäe ligger i en bydel i hovedstaden Tallinn, i et område med blokkbebyggelse og store diakonale utfordringer. Tiina Klement er prest og prosjektleder i Mustamäe og har gjort og gjør en fantastisk jobb.

Det andre prosjektet ligger i en liten by utenfor Tallinn, Saku.

I mange år var det en liten brødremenighet i byen. De møttes jevnlig i et lite, gammelt hus – og ba. Uke etter uke bad de om at barn og ungdommer måtte få lære å kjenne Jesus. «Vi trodde ikke det kom til å skje» sa en av de gamle, «men vi fortsatte likevel å be». Nå er det nettopp ungdomsarbeidet i Saku som danner grunnlaget for menighetsplanteprosjektet. Ungdomsarbeidet og de gamle i brødremenigheten.

Disse prosjektene skal vi nå få være med å støtte – økonomisk og ressursmessig på andre måter, men ikke minst gjennom å be for dem. Håper dere vil være med å be for begge prosjektene og for dem som arbeider der. Fire ganger i året vil det være takkoffer til dette i kirken og det vil bli mange muligheter for å bli kjent med menighetene vi støtter.