Hovedgudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Eidsvåg kirke

Arrangør:

Gudstjenste med nattverd og dåp.

Sokneprest Aage Mjeldheim.

Kantor: Jon Stubberud.

Innsetting av sokneprest Aage Mjeldheim.

Takkoffer til Viken senter.