Hovedgudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Eidsvåg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Prest: Sokneprest Aage Mjeldheim

Organist:

Takkoffer: