Fana røde kors - seniortrim

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2020 - kl.10.00

Til:18.2.2020 - kl.13.00

Sted:Kapellsalen - Fana menighetssenter, Menighetssal - Fana menighetssenter

Arrangør:

Seniortrim + forberedelse og opprydding

Arrangør: Fana Røde kors