Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.30

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Kirkekaffe etter gudstjenesten