Fra mørke til lys

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2021 - kl.23.00

Til:11.4.2021 - kl.23.45

Sted:

Arrangør:Fridalen kirke <kj365@kirken.no>

En påskenattsmeditasjon over Cesar Francks "Preludium, koral og fuge". Knut Christian Jansson, klaver og Eli-Johanne Rønnekleiv, liturg.
Link til streaming