Avlyst (smitteverntiltak) Fyllingsdalen barnegospel, Lynghaug skole

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2020 - kl.17.00

Til:17.9.2020 - kl.18.30

Sted:

Arrangør:

Mer info her