Søndagstanker 10. januar

Tanker rundt søndagens tekst; Mark. 1, 3-11. På video, eller i tekstform

 

Dåpen er innledningen til Jesus sin offentlige gjerning. Og her får vi i et helt spesielt guddommelig lys se hva hans livsoppgave går ut på. Han skal oppfylle all rettferdighet.

Det står ikke direkte i vår tekst, men i teksten fra Matteusevangeliet – som omtaler samme hendelse, sier Jesus dette. Døperen Johannes, som praktiserte en omvendelsesdåp, visste hvem Jesus var.
Han som var Guds Sønn, trengte ingen omvendelse til Gud. Jesus levde i Guds lys, fullt og helt. Prøvet i alle ting skulle han bli. Men han var uten synd.

I Matteusevangeliet heter det om foranledningen til dåpen at Jesus sier til Døperen: "La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet."

Så dukkes han ned i vannet og blir døpt. Ånden kommer ned over ham som en due og det lyder en røst: "Dette er min Sønn den elskede, i ham har jeg min glede."

Sønnen skulle oppfylle all rettferdighet.

De menneskene som hadde latt seg døpe av Johannes var nok oppriktige i sin streben etter å leve rettferdige liv. Mange av dem var nok det. Men deres problem, som langt fra alle var klar over, var at ingen av dem kunne bli regnet som rettferdige for Gud, slik som de var i seg selv. Til tross for all sin streben etter å leve sant og rett.

Dette blir satt ord på i Romerbrevet 3: «Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Alle er kommet på avveier.» 

Det var tilstanden blant oss mennesker før Jesus kom og gjorde sin gjerning: Det fantes ikke et eneste menneske som kunne leve opp til Guds standard. Alle var kommet på avveier.

Derfor ble Jesus sendt til oss. Han kom for å gjøre den gjerningen Gud ville at han skulle gjøre.  I Hebreerbrevet står det: «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt og helt bli som dem (…) Han måtte på alle måter bli lik sine søsken. Han var én som var prøvet på alle måter som oss - men uten synd.»

Hans gjerning var å sørge for at all rettferdighet skulle bli oppfylt. Ved sin livsførsel - Ja. For han var den eneste blant oss mennesker som kunne leve et fullt ut rettferdig liv – han som var uten synd.

Men først av alt ble all rettferdighet oppfylt da Jesus stilte seg i vårt sted da han døde på korset, og ved det sonet for alle våre synder.

Det er ikke sikkert du forstår det fullt ut – ingen av oss gjør det. Men du skal få hvile i Guds løfter om at all rettferdighet er blitt oppfylt ved Jesus sin gjerning for oss.

Han stilte seg i vårt sted. På synderes side.

En gang jeg hadde hatt en eksamen, bestemte jeg meg for å gå en tur på Fløyen etterpå. Jeg kjente meg litt tom og ensom og var sliten etter en krevende eksamen. 

Jeg ble gående alene, og savnet fellesskap. Da jeg kom opp til Skomakerdiket, så jeg en mann som gikk foran meg på grusveien. 

Da var det som om Gud ville at jeg skulle ta kontakt med han, for det var som om denne mannen skulle formidle noe til meg.

Jeg ble litt i stuss, men bestemte meg for å undersøke om det kunne være noe i det. Så jeg skrudde opp tempoet for å nå ham igjen. Da jeg kom bort til han, hilste han på meg og vi kom i prat.

Vi snakket om litt forskjellig, inntil jeg spurte om han var en kristen. Ansiktet hans lyste opp. Ja, Jesus var hans venn, og så begynte han å dele fra livet med Gud, og det var som om han levde så nært Jesus. Det var så rent og så godt det han sa, og jeg ble så oppmuntret. Vi satte oss på en benk, og han ville gjerne lese et dikt som han hadde skrevet. Etterpå ga han det til meg, og jeg måtte gjerne dele det videre med andre. Så her er diktet fra det jeg opplevde som en budbringer fra Gud:

Vil du til himlen, så må du om Golgata gå.
Veien er smal, og de som går den er få.
Still deg ved korset og legg alle byrdene av.
Jesus har seiret, han er ikke mer i sin grav

Vil du til himlen, du aldri alene er.
J
esu blod deg beskytter, om striden blir aldri så svær
Han vil ta deg ved hånden, lede deg steg for steg.
Han som er ren og rettferdig, gjelder nå i ditt sted.

Vil du til himlen, så må du bli født på ny.
Fylles av Ånden, hos Frelseren søke ly.
Kjempe mot synden, men ikke i egen kraft.
Jesus for deg har seiret, i ham er allting fullbragt.

Vil du til himlen, du skal ikke streve mer.
Overlat allting til Jesus, han er din hvile og fred.
Han vil ta seg av barnet, vokte deg livsdagen lang.
Bære deg inn i himlen, til englenes jubelsang

Vil du til himlen, så må du på lampen ha lys.
Ha olje på kannen, når brudgommen kommer i sky.
Han er lyset i mørket, når intet håp du ser.
Synderen gjør han rettferdig.
Vasker ham hvitere enn sne.

Tekst (med unntak av diktet) : Eystein Wiig

Kontaktinformasjon for Fyllingsdalen Menighet

Besøksadresse:

Nebbeveien 20
5144 Fyllingsdalen

Organisasjonsnr.: 976994248

Vipps:
Fyllingsdalen menighet: 11143
Liten og stor åpen barnehage: 55196

Telefon: 55 59 71 40

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"