Dåp

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takk. Dåp har en lang tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke. De aller fleste søndager er dåp en del av gudstjenesten. Hjertelig velkommen til i dåp i Fyllingsdalen kirke

På hjemmesiden er det lagt til rette for at dere selv kan finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen.

Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:

* Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.

* Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.

* Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen, må dere ta kontakt med Kirketorget på 55 59 32 10, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i, for å avtale tid.

* Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år. I praksis sier vi det året da ungdommer konfirmeres.

KIRKETORGET kan også kontaktes felles e-post

Epost: kirketorget@bergen.kirken.no

Med ønske om alt godt og rik velsignelse over barn og familie!