Dåp

Velkommen til dåp i Landås kirke! Dåpen er en feiring av barnet som er født, og en viktig tradisjon. Det er en hellig handling, der Gud kommer nær, og barnet blir medlem av kirken.

I Landås kirke feirer vi dåp på de aller fleste søndager gjennom året. Alle på Landås som skal ha dåp blir invitert til dåpssamling eller dåpssamtale i forkant. Her får dere møte noen av oss ansatte i menigheten, får høre mer om hva dåpen betyr, og den praktiske gjennomføringen. Ønsker dere å ha dåpen i en annen kirke enn Landås, blir dere likevel invitert til dåpssamling.

Påmelding til dåp skjer via Kirketorget i Bergen. Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, her kan du ønske deg dato. Mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder finner du også nedenfor.

Har du andre spørsmål om dåp som du ikke finner svar på her, kontakt Landås menighet (55 36 22 00) eller Kirketorget (55 59 32 10). Følg lenkene under for å sende e-post.