Dåp

Velkommen til dåp i kirken i Bergen! Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament, og en hellig handling.

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takk. Dåp har en lang tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke. De aller fleste søndager er dåp en del av gudstjenesten. Hjertelig velkommen til i dåp i en av våre kirker!

Om registrering av dåp:

1. Vi anbefaler at barnet døpes i den menigheten der en bor. Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i forskjellige aktiviteter i menigheten, som en del av menighetens trosopplæring.

2.

Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med den menigheten der dere ønsker å døpe barnet i, deretter tar dere kontakt med Kirketorget, på tlf 55 59 32 10 for å avtale dåpssamtale med en menighet i Bergen.

3. Dåpsbarnets fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år.

Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, her kan du ønske deg kirke og dato. Mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder finner du også nedenfor.

Har du andre spørsmål om dåp som du ikke finner svar på her, kontakt Kirketorget.