Gravferd i Landås menighet

Gravferden er menighetens siste tjeneste for sine medlemmer. Det er en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

I gravferdsseremonien prøver vi å sammenfatte et liv gjennom ord og toner. Vi tar farvel med den som er død, takker for livet som har vært og overgir den døde i Guds hender. Vi hører tekster fra Bibelen og ber om trøst og håp i dagene som kommer.

Landås kirke er godt egnet for gravferdsseremonier, og menighetssalen kan leies til minnesamvær etterpå. Torsdag er gravferdsdag i Landås. Ved ønske om andre dager, går det an å ha gravferden i en annen kirke, eller i Møllendal kapell.

Har du spørsmål angående gravferd, kontakt Kirketorget i Bergen (55 59 32 10) eller Landås menighet (55 36 22 00).