🛐 Høytids­gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Solheim kirke

Arrangør:

Det er 1. pinsedag, også omtalt som «kirkens fødselsdag». Det blir høytids­gudstjeneste i Solheim ved Jorunn Johnsen.

Bibelteksten er fra Johannes 20,19–23:

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Velkommen til å feire!

Fra alterklede i en kirke i Nederland, ELG Ede. Foto: Father Ron