Filmkveld

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2019 - kl.19.00

Til:15.3.2019 - kl.21.30

Sted:Menighetssal - Nygård kirke

Arrangør:

Filmvisning i menighetssalen. Det er gratis og det blir lett servering.