Sjømannskirkens dag

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.30

Sted:Nygård kirke

Arrangør:

Sjømannskirkens dag.

Prest: Gunn Berit Guldbrandsen og Karl Hjelmeland

Nattverd

Solistinnslag

Kirkekaffe