Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Slettebakken kirke

Arrangør:

Gudstjeneste klokken 11.00 ved sokneprest Thor Brekkeflat. Et barn skal døpes og vi skal feire nattverd. Søndagsteksten er fra Markus 12, de kjente ord om å elske sin neste som seg selv.  Det blir også en enkel kirkekaffe.