Cafe Hjerterom

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2020 - kl.11.00

Til:3.12.2020 - kl.12.30

Sted:Menighetssalen - Søreide kirke, Søreide kirke

Arrangør:

Sosial sammenkomst med rom for samtale, vafler og kaffe. Avsluttes med en kort andakt med lystenning i kirkerommet.