Dåpssamling

Praktisk informasjon

Fra:16.4.2020 - kl.12.30

Til:16.4.2020 - kl.14.00

Sted:Peisestuen - Søreide kirke

Arrangør:

Velkommen til samling for de som skal ha dåp. Her vil en få praktisk orientering om hvordan dåpen foregår og orientering om hvordan Søreide menighet følger opp de barna som er døpt. Når en melder barnet til dåp vil en få melding fra kirken om hvilke dåpssamling en er satt opp på. Passer ikke dette så kan en ta kontakt med Søreide menighet.