AVLYST: Dåpssamling

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2021 - kl.12.30

Til:18.2.2021 - kl.14.30

Sted:Peisestuen - Søreide kirke, Kirkerom - Søreide kirke

Arrangør:

Samling for de som forbereder barnedåp i Søreide kirke. Via kirketorget får påmeldte beskjed om hvilkene samling de er satt opp på. Blir en forhindret kan en ta kontakt for å finne en ny dato. Samlingen går gjennom det praktiske i forbindelse med dåp og tar opp litt om dåpens innhold. Det er fint om begge foreldre/foresatte kan være til stede

Velkommen