Kurs i oppmerksomt nærvær

"Livsmestring og tilstedeværelse" og "Den åndelige dimensjon i det å være menneske" er tema for to kurs i oppmerksomt nærvær som holdes i regi av Storetveit menighet til høsten og på nyåret.

Kurs i Oppmerksomt nærvær, del 1.

«Livsmestring og tilstedeværelse»

Oppmerksomt nærvær kan trenes gjennom ulike øvelser. Slike øvelser er meditasjon, liggende kropp, skanning og enkle bevegelsesøvinger (yoga).  Det handler om å øve opp evnen til å være til stede i møte med virkeligheten slik den er. Nærværstrening innebærer å komme i kontakt med en naturlig evne vi har til å være tilstede i øyeblikket. Ved å gjenoppdage, trene og styrke denne evnen tar vi utgangspunkt i vår kontakt med oss selv, hverandre og livet. Kurset baserer seg på Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), og er et av de mest etablerte kursprogrammene for nærværstrening. Ved å øve opp en oppmerksom og aksepterende holdning i situasjoner når vi er urolige, stresset eller engstelige kan kurset bidrar til å gi en erfaring av at ubehaget vi opplever er forbigående, og at vi kan bli værende i utfordrende situasjoner uten å trekke oss unna.

For å redusere stress er ferdighetstrening et sentralt redskap. Ved å oppdage automatiserte tanker og handlingsmønstre som ikke tjener en selv eller andre, blir vi bedre i stand til å ta en pause før vi reagerer – og det kan hjelpe oss til å ta mer veloverveide valg. 

Kurset har også med seg elementer fra «Self Compassion», selvmedfølelse. Det er et redskap som betyr å møte seg selv med vennlighet og å møte seg selv som en god venn, også når livet kjennes vanskelig. Det handler om å være varm, raus og forståelsesfull overfor seg selv. Vi øver opp forståelse for at det er felles menneskelig å feile og å lide.

Kurs i oppmerksomt nærvær, del 2.

«Den åndelige dimensjon i det å være menneske»

Å arbeide på denne måten kan gi inngang eller kan være en døråpner til den spirituelle og åndelige dimensjon ved det å være menneske. Å øve på å være til stede i øyeblikket gir muligheter til å erfare Gud og den dypeste meningen med livet.

Vi vil derfor invitere til en fortsettelse av kurset der dette er tema. Kurset bygger på transpersonlig psykologi der åndelig erfaring blir sett på som en ressurs i det å utvikle seg selv som et helt menneske. Psykiateren Roberto Assagioli utviklet en egen terapiform som heter psykosyntese. Innholdet i kurset bygger på denne innsikten. Den åndelige dimensjonen ved det å være menneske er ikke knyttet til en spesiell religion eller livssyn men tar utgangspunkt i det som er den enkelte sin erfaring. Det handler om å bli mer bevisst på egen tro, livserfaring og åndelighet slik at det kan bli til et sunt og godt ankerfeste i eget liv.

Påmeldingsfrister:

5.oktober 2020 for del 1 og 10.desember for del 2.

Send påmelding til Jan Helge Gram Eggestøl  je964@kirken.no

Pris:

Kurs i «Oppmerksomt nærvær del 1» koster kr 3000,- og kurs i «Oppmerksomt nævær del 2» kr 500,- Du kan velge å delta på ett av kursene eller begge. Halvparten av kursavgiften betales ved påmelding og resten av kursavgiften når kurset er slutt.

Innbetaling skjer ved å overføre penger til Storetveit menighets kontonummer 1644.31.40704 eller ved å benytte Vipps 77505 / Storetveit Sokn. Betaling merkes med hvilket kurs du ønsker å delta på.

Kursavgiften dekker utgifter til kursholder (B.Bårdsen) og kursmateriell. Overskuddet går til menighetens arbeid.

Hvorfor inviterer Storetveit menighet til dette?

Det er fordi vi ønsker å fremme vår visjon om å være en åpen og inkluderende menighet som speiler Guds kjærlighet. Gjennom trening i oppmerksomt nærvær blir vi mer åpne for hverandre og mer i stand til å gjøre det som er til det beste. Kurset baserer seg på å gi næring til gode ferdigheter for å takle livet slik det er.

Å være folkekirke er å fremme god folkehelse. Kurset vil gi hjelp til å skape gode øyeblikk, lære å mestre et negativt selvbilde og gjør oss mer fleksible i møte med lidelse og smerte.

VIDEO: Her kan du kan du se en video med presentasjon av kurset og kursholderne.

Tid og sted for kurset

Kurs i oppmerksom nærvær del 1 vil gå over 8 mandagskvelder fra kl. 1800- 2030. Første gang blir 12.oktober og siste kursdag blir 20.november i tillegg til en hel lørdag, 31.oktober, (kl. 10-1400) med meditasjon og øvelser.

Kurs i oppmerksomt nærvær del 2 vil være to lørdager fra kl. 1000-1430 våren 2021. Datoer er: 16.januar og 23.januar.

Du kan velge mellom å delta på et av kursene eller begge.

Begge deler av kurset vil være i Storetveit kirke. Vi vil benytte både kirkerommet, kapellet, uteområdet og kirkegården. Rommet inne i katedralen og området rundt vil sette sitt tydelige preg på kurset og bidra å løfte blikket på det å være menneske.

Du må sette av tid til å gjøre egne daglige øvelser mellom hver samling. Slike øvelser kan variere fra 15 til 40 minutter.

Kursholdere:

Berit Bårdsen har blant annet utdanning innenfor Mindfulness, gestalt terapi og veiledning og vil være kursansvarlig. Hun har arbeidet som førstelektor ved VID og ansvarlig for videreutdanning i Mindfulness.

Jan Helge Gram Eggestøl som er sokneprest i Storetveit menighet vil være tilrettelegger for kurset og bidra med undervisning og veiledning. Han har videreutdanning både innenfor veiledning, mindfulness og sjelesorg.

Photo by Lesly Juarez on Unsplash

Kontaktinformasjon for Storetveit menighet

Besøksadresse:

Kirkevegen 27

5072 BERGEN

Postadresse:

Kirkevegen 27

5072 BERGEN

Tlf: 55 30 81 00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"