Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Storetveit kirke

Arrangør:

2. søndag i åpenbareingstiden. Høymesse med nattverd ved Bjarte Holme. Offeret går til menighetsarbeidet.