Høymesse på Kristi forklarelsesdag

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Storetveit kirke

Arrangør:

Kristi forklarelsesdag er et høydepunkt i skildringene av Jesu herlighet. Åpenbaringstidens tema kommer fram i hele sin fylde når Jesu herlighet åpenbares for Peter, Jakob og Johannes på et fjell, slik vi leser det i prekenteksten fra  evangeliet etter Matteus, kapittel 17, versene 1-9:

1 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. 9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»         

Denne kirkeårsdagen avslutter åpenbaringstiden. Neste søndag er det fastelavn, som markerer overgangen til fastetiden.

Høymessen er med dåp og nattverd og forrettes av kapellan Gunn-Frøydis Unneland. Jostein Aarvik er organist.