Salmekveld

Praktisk informasjon

Fra:5.2.2020 - kl.19.00

Til:5.2.2020 - kl.20.00

Sted:Storsal - Storetveit

Arrangør:

Tema for denne månedens salmekveld er Taizé-sanger og Kristuskransen. Kantor Jostein Aarvik vil lede samlingen, hvor vi synger og både godt kjente og nyere salmer og sanger. Sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl vil også presentere og snakke om Kristuskransen, som brukes i konfirmantundervisningen i Storetveit og Bønes menigheter. Etter salmekvelden, som er i Storsalen på menighetshuset, inviteres det kveldsmat i Biblioteket.