Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

På grunn av generell smitteøkning i samfunnet, har regjeringen strammet inn koronatiltakene ytterligere. I Bergen kan nå bare 20 personer delta i offentlige arrangementer, og 50 i gravferder.

Kirkerådet og KA har sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag utarbeidet en smittevernveileder for Den norske kirke. 

Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke (rettssubjektet).

Merk at selv om det nasjonale tallet for deltakere på offentlig arrangement er satt til 50, er det bare i gravferder i Bergen det gjelder. På alle andre arrangement er maks antall deltakere satt til 20.

Last ned den oppdaterte smittevernveilederen her (sist oppdatert 06.11.20 kl 13.30): [word] [PDF]

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen:

 • Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon. Merk at i Bergen kommune gjelder det maks 20 deltakere i kirken, bortsett fra i gravferder. Der er det tallet 50 som gjelder.
 • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
 • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
 • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
 • I tillegg skal oversikten over deltakere nå oppbevares i 14 dager

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

Spesielt om fastmonterte seter:

Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 06.11.20:

Regnes benker som fastmonterte seter?

Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. 

Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter?

Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på fem hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

Veilederen er basert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger , samt erfaringer som er gjort siden kirkene igjen kunne åpne dørene. Denne versjonen bygger på tidligere versjoner som helsemyndighetene har hatt til gjennomsyn og Helsedirektoratets svar på spørsmål fra Den norske kirke i brev av 2. september 2020.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"