Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.13.00

Sted:Bergen domkirke - Domkirkeplassen 1 5018

Arrangør:

Åpen kirke med mulighet for nattverd, stillhet og lystenning. Prest og kantor er tilstede