Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.4.2021 - kl.19.00

Til:8.4.2021 - kl.19.45

Sted:Nykirken i Bergen - Strandgaten 197 B 5004

Arrangør:

Åpen kirke med mulighet for nattverd, stillhet og lystenning.