Dåpssamtale

Praktisk informasjon

Fra:10.3.2021 - kl.11.00

Til:10.3.2021 - kl.12.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: