Dåpssamtale

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2020 - kl.11.00

Til:16.9.2020 - kl.12.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: