Dåpssamtale

Praktisk informasjon

Fra:12.5.2021 - kl.11.00

Til:12.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: