Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Bønes kirke

Arrangør:

Dåp, nattverd. Prest Ivar Braut